HotlineHotline: 029 26 26 29 29 - 0932 79 59 09

ÉP KÍNH - THAY CẢM ỨNG

MÀN HÌNH SMARTPHONEKÍNH CƯỜNG LỰCPIN SẠC DỰ PHÒNGGIÁ VỎ IPHONE MUA VỂÉP KÍNH - THAY CẢM ỨNG
 
BẢNG GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH MÀN HÌNH IPHONE
 
  GIÁ
Thay ép mặt kính màn hình iphone X 3.900.000
Thay ép mặt kính màn hình iphone 8 500.000
Thay ép mặt kính màn hình iphone 8 PLUS 700.000
Thay ép mặt kính màn hình iphone 7 300.000
Thay ép mặt kính màn hình iphone 7 plus 400.000
Thay ép mặt kính màn hình iphone 6s 150.000
Thay ép mặt kính màn hình iphone 6s plus 200.000
Thay ép mặt kính màn hình iphone 6 130.000
Thay ép mặt kính màn hình iphone 6 plus 200.000
Thay ép mặt kính màn hình iphone 4 50.000
Thay ép mặt kính màn hình iphone 4s 50.000
Thay ép mặt kính màn hình iphone 5 80.000
Thay ép mặt kính màn hình iphone 5s 80.000
Thay ép mặt kính màn hình iphone 5c 100.000
Thay ép mặt kính cảm ứng iphone 4 100.000
Thay ép mặt kính cảm ứng iphone 4s 100.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình iphone 5 150.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình iphone 5s 150.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình iphone 5c 150.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình iphone 6 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình iphone 6 plus 300.000
Thay ron iphone 4 4s 20.000
Thay ron iphone 5 5s 50.000
Thay ron iphone 5c 70.000
Thay phản quang  iphone 4 4s 40.000
Thay phản quang  iphone 5 5s 5c 50.000
Thay phản quang  iphone 6 100.000
Thay phản quang  iphone 6s ( không toud) 200.000
Thay phản quang  iphone 6s ( có toud) 350.000
Thay phản quang  iphone 6 plus 130.000
Thay phản quang  iphone 6s plus ( không toud) 250.000
Thay phản quang  iphone 6s plus ( có toud) 400.000
Thay phản quang  iphone 7 ( có toud) 400.000
Thay phản quang  iphone 7 plus ( có toud) 450.000
 
Giá trên KHÔNG bao gồm phí bảo hành xin quý ĐẠI LÝ vui lòng stes, kiểm tra máy kỹ trước khi rời khỏi HÙNG PHÁT

BẢNG GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH MÀN HÌNH IPAD
 
  GIÁ
Thay mặt kính cảm ứng ipad 2 250.000
Thay loa ipad 2 250.000
Thay ron ipad 2 50.000
Thay dây wifi ipad 2 100.000
Thay mặt kính cảm ứng ipad 3 250.000
Thay loa ipad 3 250.000
Thay ron ipad 3 50.000
Thay dây wifi ipad 3 100.000
Thay mặt kính cảm ứng ipad  4 250.000
Thay loa ipad 4 250.000
Thay ron ipad 4 50.000
Thay dây wifi ipad 4 100.000
Thay mặt kính cảm ứng ipad air (5) 450.000
Thay mặt kính cảm ứng ipad air 2 (6) 900.000
Thay ép mặt kính màn hình ipad air 2 (6) 800.000
Thay ép mặt kính màn hình ipad Pro 9.7 1.100.000
Thay ép mặt kính màn hình ipad Pro 12.9 2.500.000
Thay mặt kính cảm ứng ipad mini 1 (A1432/ A1454) 350.000
Thay mặt kính cảm ứng ipad mini 2
(A1489/ A1490/ A1491)
350.000
Thay mặt kính cảm ứng ipad mini 3 (A1599/ A1600) 500.000
Thay mặt kính cảm ứng ipad mini 4 (A1538/ A1550) 1.000.000
Thay ép mặt kính màn hình ipad mini 4
(A1538/ A1550)
900.000
 
Giá trên KHÔNG bao gồm phí bảo hành xin quý ĐẠI LÝ vui lòng stes, kiểm tra máy kỹ trước khi rời khỏi HÙNG PHÁT
 
BẢNG GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH MÀN HÌNH SAMSUNG
 
  GIÁ
Thay ép mặt kính màn hình samsung S2 200.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung S2 HD/ E120 250.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung S3/ i9300/ T999/i747 200.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung S3 mini/ i8190 200.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung S4/ i9500/ i9502/i317/M919/E330/Docomo 200.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung S4 mini/ i9190 250.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung S5/ i9600 250.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung  S5 active/ G870 400.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung  S6 350.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung  S6 edge 800.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung  S6 edge PLUS 900.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung  S7 450.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung  S7 edge 800.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung  S8 800.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung  S8 plus 900.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung  note 8 1.300.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung A300/A3 2015 200.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung A310/A3 2016 250.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung A320/ A3 2017 300.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung  A500/A5 2015 200.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung  A510/A5 2016 300.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung A520/ A5 2017 350.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung A700/A7 2015 250.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung A710/ 2016 300.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung A720/ 2017 350.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung A800/A8 2015 350.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung  A900/ A9 2015 350.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung A9 PRO 350.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung E5/ E500 200.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung E7/ E700 250.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung J 300.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung J1 2015 250.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung J1 2016 200.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung J2 2015 200.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung J2 2016 200.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung J2 Prime 250.000
Thay ép mặt kính màn hình sam sung J3 2015 200.000
Thay ép mặt kính màn hình sam sung J320/ J3 2016 200.000
Thay ép mặt kính màn hình sam sung J3 PRO 2016 300.000
Thay ép mặt kính màn hình sam sung J3 PRO 2017 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng samsung J5 cảm ứng 350.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung J5 2015 200.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung J5 2016 200.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung J5 prime 250.000
Thay ép mặt kính màn hình sam sung J5 PRO 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng samsung J7 cảm ứng 300.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung J7 2015 250.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung J7 2016 250.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung J7 Prime 300.000
Thay ép mặt kính màn hình sam sung J7 PRO 2016 300.000
Thay ép mặt kính màn hình sam sung J7 PRO 2017 300.000
Thay ép mặt kính màn hình sam sung J7 plus 400.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung E270K/ Grand hàn 300.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung Note 1/ N7000/E160S/E160L/E160K/i9220 200.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung Note 2/ N7100/N7102/E250S/N7105/T889/i605 200.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung Note 3/ N9000/N9005/Docomo N45/SC- 01F 250.000
Thay ép mặt kínhmàn hình samsung Note 3 Neo/N7505/N7502 250.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung Note 4 300.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung Note 5 400.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung Note 8 1.300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung I9152/ Mega 5.8 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung i9200/ Mega 6.3 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung i9082 200.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung G7102/Grand 2 200.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung G530/Grand prime 200.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung  G313/galaxy V 150.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung  G360/Core Grime 200.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung S7560/trend 150.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung S7580/trend plus 150.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung S7392/trend lite 150.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung i8262/core Dous 150.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung G335H/core 2 150.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung i8552/galaxy win 200.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung i9260/premier 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB P1000 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB 10.1/ P7500/ P7510/ 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB Plus 7.0/ P6200 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB  2 7.0/ P3100/ P3110 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB 2 10.1/  P5100 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB  3 7.0 / 210/ T211 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB  3 8.0/ T310/ T311 550.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB 3 10.1/ P5200 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB 3 Lite/ T110/ T111 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB  4 7.0/ T230/T231 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB  4 8.0/ T331 600.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB  4 10.1/ T530 650.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung TAB S 8.4/ T705 600.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung TAB S 10.5/ T805 700.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung  TAB Note 8.0/ N5100 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung  TAB Note 10.1/ N8000 600.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB Pro 8.4/ T320/ T321S 800.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB 8.9/ P7300/ P7310 550.000
Thay ép mặt kính màn hình samsung TAB P600/ P601/ Note 10.1  2014 800.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB A 8.0 inch/ SM – P355/ T355 450.000

Thay Kính cảm ứng màn hình samsung TAB A 9.7 inch/ SM – P555/ P550

700.000

Thay Kính cảm ứng màn hình samsung TAB A 9.7 inch/ SM – T555/ T550

700.000

Thay Kính cảm ứng màn hình samsung TAB A 10.1 T585

750.000
Thay cảm ứng màn hình samsung TAB E 9.6 inch/ SM – T561 600.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB S2 8.0 inch/ SM – T715 CALL
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB S2 9.7 inch/ SM – T815 CALL
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình samsung TAB A6 T285 450.000
 
Giá trên KHÔNG bao gồm phí bảo hành xin quý ĐẠI LÝ vui lòng stes, kiểm tra máy kỹ trước khi rời khỏi HÙNG PHÁT
 
  
BẢNG GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH MÀN HÌNH OPPO
 
  GIÁ
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo U705/Find way 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứngmàn hình oppo U707/fine way S 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo X909/find 5 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo R813/fine piano 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo R815/R833/find clover 200.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo R819/Mirror 150.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo R821 150.000
Thay ép mặt kính cảm ứngmàn hình oppo R827/Find 5 mini 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo R829/R1 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo Neo 3/R831 150.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo Neo 5/ A31T 200.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo Neo 7/ A33W 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo Neo 9/ A37W 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo Neo 9s A39W 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo Joy / R1001 150.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo Yoyo / R2001 150.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo Find 7/ Find 7a/ X9006/ X9007/ x9076 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo Joy 3/ A11W 200.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo R1S 300.000
Thay ép mặt kính màn hình oppo R3 /R7007 350.000
Thay ép mặt kính màn hình oppoR8007/ R1K 300.000
Thay ép mặt kính màn hình oppo R5/ R8106 350.000
Thay ép mặt kính màn hình oppo R7 300.000
Thay ép mặt kính màn hình oppo R7 LITE 300.000
Thay ép mặt kính màn hình oppo R7S 400.000
Thay ép mặt kính màn hình oppo R7 PLUS 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo Mirror 5/ A51T 250.000
Thay ép mặt kính màn hình oppo R9 500.000
Thay ép mặt kính màn hình oppo R9 PLUS 550.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo F1 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình oppo F1S 250.000
Thay ép mặt kính màn hình oppo F1 plus 500.000
Thay ép mặt kính màn hình oppo F3 450.000
Thay ép mặt kính màn hình oppo F3 PLUS 500.000
Thay ép mặt kính màn hình oppo F5 400.000
 
Giá trên KHÔNG bao gồm phí bảo hành xin quý ĐẠI LÝ vui lòng stes, kiểm tra máy kỹ trước khi rời khỏi HÙNG PHÁT
 
BẢNG GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH MÀN HÌNH HTC
 
  GIÁ
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire 200 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire 300 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire 310 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire 500 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire 501 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire 526 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire 600 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire 610 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire 616 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire 626 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire 700 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire 816 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire 820 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire 826 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire SV/ T326E 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire  V/ T328W 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire  X / T328E 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Desire  U/ T327E 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC One M7 300.000
Thay ép mặtkính cảm ứng màn hình HTC One M7 MINI 300.000
Thay ép mặtkính cảm ứng màn hình HTC One M8 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC One M8 mini 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC One E8 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC One E9 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC One M9 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC One A9 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC J One 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC G23/ One X 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC ONE MINI/ M4 600.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC ONE SV 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC One SU/ T528W 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC ONE MAX/ T6 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Window phone 8s 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Window phone 8X 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC X920D/ Buterfly 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC X920E/ Buterfly 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC X920S/Buterfly 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình HTC Buterfly 2 650.000
 
Giá trên KHÔNG bao gồm phí bảo hành xin quý ĐẠI LÝ vui lòng stes, kiểm tra máy kỹ trước khi rời khỏi HÙNG PHÁT
 
BẢNG GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH MÀN HÌNH NOKIA
 
  GIÁ
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình lumia 430 200.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình lumia 435 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình lumia 510 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình lumia 520 150.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình lumia  535 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình lumia 530 250.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia 540 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình lumia 620 300.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia 630 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình lumia 625 200.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia 640 250.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia 640 XL 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình lumia 720 300.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia 730 250.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia 800 300.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia 810 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình lumia 820 300.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia 830 450.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia 900 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình lumia 920 350.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia 925 300.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia 928 300.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia 930 300.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia 930 có dây đèn 700.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia N3 300.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia N5 400.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia N9 400.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia N6 400.000
Thay ép mặt kính màn hình lumia 1020 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình lumia 1320 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình lumia 1520 600.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình lumia XL 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình lumia X 150.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình lumia X2 Dual 200.000
 
Giá trên KHÔNG bao gồm phí bảo hành xin quý ĐẠI LÝ vui lòng stes, kiểm tra máy kỹ trước khi rời khỏi HÙNG PHÁT
 
BẢNG GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH MÀN HÌNH ASUS/ ACER
***
  GIÁ
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus Zenfone 4/ A400 200.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus Zenfone 4.5/ A450 200.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus Zenfone 5/ A500 200.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus Zenfone 6/ A600 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus Zenfone  C/ CZ451 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus Zenfone MAX 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus Zenfone  2 5.0 inch 500CL 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus Zenfone  2 5.0 inch 500KL 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus Zenfone  2 5.5 inch Z008D ZE550ML 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus Zenfone  2 5.5 inch ZE551 ML 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus ZenFone 2 Selfie ZOORD 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus  ZenFone 3 ‏/ZE552KL‏
5.5 inch
350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình AsusZenFone 3 Deluxe ‏ ZS570KL‏  
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình AsusZenFone 3 MAX   X008D 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus ZenFone GO  ZB551KL/ ZB452KL/ ZC550TG 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus ZenFone GO 4.5 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus K012/ ME 170 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus K0W/ ME172 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus K00B/ Me173X 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus ME176 850.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus K004/ ME371 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus K00E/ ME372 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus K019/ Z3530/ FE 375 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus K016/ Fonepad 8/ FE180 550.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus K016/ Fonepad 8/ FE 380 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus  Memopad 10ME 102 550.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Asus  Memopad 10ME 302 2.500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Google Nexus 7 2012 550.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Google Nexus 7 2013 600.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Acer A1-810 600.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Acer A1-830 600.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Acer  A1-840 700.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Acer A501/ Iconia Tab 10.1 650.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Acer B1-A71 550.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Acer B1-721 550.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Acer  B1-730 600.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Acer B1-723 350.000
 
Giá trên KHÔNG bao gồm phí bảo hành xin quý ĐẠI LÝ vui lòng stes, kiểm tra máy kỹ trước khi rời khỏi HÙNG PHÁT
 
BẢNG GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH MÀN HÌNH LG
***
  GIÁ
Thay ép mặt kính cảm ứng cảm ứng màn hình LG E960/ Nexus 4 400.000
Thay ép mặt kính màn hình LG  Nexus 5 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG optimus G2/ D802/ D805 quốc tế (Việt nam)  350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG Optimus G2 F320 Hàn Quốc 350.000

Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG optimus G / F180/  E971

300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG optimus G Pro/ F240 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Optimus G Pro 2 F350 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG optimus G 3 F400 400.000

Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG optimus G 3 F490

450.000

Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG Optimus  G3 D690 plus

400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  G4 F500 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  G5 F600 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG D320/L70 ( có home ) 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  D325/L70 (ko home) 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  D380/L80 ( có home ) 380.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  D385/L80 (ko home ) 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  D410/L90 ( ko home) 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  G821/ G PRO  Lite 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  G2 Isai 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG D868 ( có home ) 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  F120 550.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  F160 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  F260 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  F300 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  F310 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  F220 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  G2 mini/D618 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  G3 mini 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  LU6200 600.000
Thay ép mặt kính màn hình LG K7 (bộ) 850.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình LG  K7 300.000
Thay ép mặt kính màn hình LG K8 (bộ) 920.000
Thay ép mặt kính màn hình LG K10 300.000
 
Giá trên KHÔNG bao gồm phí bảo hành xin quý ĐẠI LÝ vui lòng stes, kiểm tra máy kỹ trước khi rời khỏi HÙNG PHÁT
 
BẢNG GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH MÀN HÌNH SONY
***
  GIÁ
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony C1904/ C1905/ Xperia M 200.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony C2305/ Xperia C 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony Z C6602/ C6603 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony Z1/ C6902/ C6903 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony  Z1S/ T- MOBILE/ C6916 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony Z2/ D6502/ D6503/ SO-03C 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony Z3/ D6603/ D6643/ D6653/ D6616 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony Z3+ 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony Z3 verizon 450.000

Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony Z4/ Z4v / E6533 / E6533 / E6508

450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony Z4 verizon 500.000

Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony Z5 / Z5 Dual

550.000

Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony Z Ultra/ XL39H/ C6802/ C6806 / C6833

600.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony  Z1 mini 300.000

Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony  Z3 mini/ Z3 Compact / D5803 / D5833

350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony  Z4 mini 400.000

Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony  Z5 mini/ Z5 Compact / E5803 / E5823

550.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony  Z4 ULTRA CALL
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony  T2 Ultra 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony  T3 Ultra 400.000

Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony  C3 D2533 / D2502 / C3 Dual

350.000

Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony  C4 E5303 / E5306 / E5353 / E5333 / E5343 / E5363 / C4 Dual

350.000

Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony  C5 Ultra E5533 / E5563 / E5553 / E5506/ C5 Ultra Dual 

450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony  E3 350.000

Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony  E4 E2104 / E2105 / E2114 / E2115 / E4 Dual

400.000

Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony  M2/ D2302 / D2303 / D2305 / M2 Dual

300.000

Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony  M5  E5633 / E5643 / E5663 / E5603 / E5606 / E5653 / M5 Dual 

400.000

Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony M4E2306 / E2312 / E2333 / E2363 / M4 Aqua Dual

350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony  Z2A/ D6563 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony  ZR 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony XA 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony XA1 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Sony XA ULTRA 400.000
 
Giá trên KHÔNG bao gồm phí bảo hành xin quý ĐẠI LÝ vui lòng stes, kiểm tra máy kỹ trước khi rời khỏi HÙNG PHÁT
 
BẢNG GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH MÀN HÌNH LENOVO
***
  GIÁ
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A529 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A526 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A520 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A670 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A680 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A706 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A780 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A800 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A850 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A859 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A66 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A680 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A800 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A820 650.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo K860 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A850 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo P780 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo S899 1100.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo S890             550.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo S920 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo S930 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A780 450.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo S880 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo P700 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo S820 400.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A860 600.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo P770 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo S660 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo S650 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo K900 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo S960 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A3000 550.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A3300 500.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A1000 550.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo A5500 600.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo B6000 800.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo B8000 800.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo S5000 700.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo S6000 850.000
Thay ép mặt kính cảm ứng màn hình Lenovo TAB S8 900.000
 
Giá trên KHÔNG bao gồm phí bảo hành xin quý ĐẠI LÝ vui lòng stes, kiểm tra máy kỹ trước khi rời khỏi HÙNG PHÁT
 
BẢNG GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH MÀN HÌNH SKY – VEGA
***
Thay ép mặt kính màn hình SKY - VEGA A850 550.000
Thay ép mặt kính màn hình SKY - VEGA A860 650.000
Thay ép mặt kính màn hình SKY – VEGA A870 550.000
Thay ép mặt kính màn hình SKY – VEGA A880 750.000
Thay ép mặt kính màn hình SKY – VEGA A890 700.000
Thay ép mặt kính màn hình SKY – VEGA A900 700.000
Thay ép mặt kính màn hình SKY – VEGA A910 600.000
 
Giá trên KHÔNG bao gồm phí bảo hành xin quý ĐẠI LÝ vui lòng stes, kiểm tra máy kỹ trước khi rời khỏi HÙNG PHÁT
 
 
BẢNG GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH MÀN HÌNH PHILIP
 
  GIÁ
Thay ép mặt kính cảm ứng PHILIP s388 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng PHILIP s398 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng PHILIP w6610 270.000
Thay ép mặt kính cảm ứng PHILIP i3500 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng PHILIP i908 300.000
 
Giá trên KHÔNG bao gồm phí bảo hành xin quý ĐẠI LÝ vui lòng stes, kiểm tra máy kỹ trước khi rời khỏi HÙNG PHÁT
 
BẢNG GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH MÀN HÌNH COOLPAD
 
  GIÁ
Thay ép mặt kính cảm ứng COOLPAD SKY E501 270.000
Thay ép mặt kính cảm ứng COOLPAD SKY 3 E502 280.000
Thay ép mặt kính cảm ứng COOLPAD SOAR F101 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng COOLPAD STAR F103 230.000
Thay ép mặt kính cảm ứng COOLPAD SHINE R106 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng COOLPAD SKY MINI E560 270.000
Thay ép mặt kính cảm ứng COOLPAD ROAR A118 240.000
Thay ép mặt kính cảm ứng COOLPAD MAX LITE R108 300.000
 
Giá trên KHÔNG bao gồm phí bảo hành xin quý ĐẠI LÝ vui lòng stes, kiểm tra máy kỹ trước khi rời khỏi HÙNG PHÁT
 
BẢNG GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH MÀN HÌNH VIVO
 
  GIÁ
Thay ép mặt kính cảm ứng VIVO V1 200.0000
Thay ép mặt kính cảm ứng VIVO  V3 MAX 300.000
Thay ép mặt kính cảm ứng VIVO  V5 250.000
Thay ép mặt kính cảm ứng VIVO Y3 200.000
Thay ép mặt kính cảm ứng VIVO Y5 220.000
Thay ép mặt kính cảm ứng VIVO Y55 250.000
 
Giá trên KHÔNG bao gồm phí bảo hành xin quý ĐẠI LÝ vui lòng stes, kiểm tra máy kỹ trước khi rời khỏi HÙNG PHÁT
 
BẢNG GIÁ THAY ÉP MẶT KÍNH MÀN HÌNH XIAOMI
 
  GIÁ
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI REMI 3 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI REMI 3S 380.000
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI MI 4 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI MI 4C 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI MI 5 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI REMI NOTE 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI REMI NOTE 2 350.000
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI REMI NOTE 3 380.000
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI REMI NOTE 4 380.000
Thay ép mặt kính cảm ứng XIAOMI REMI MAX 450.000
 
Giá trên KHÔNG bao gồm phí bảo hành xin quý ĐẠI LÝ vui lòng stes, kiểm tra máy kỹ trước khi rời khỏi HÙNG PHÁT
 
 
DÒNG MÁY NÀO QUÝ KHÁCH CHƯA THẤY Ở TRÊN VUI LÒNG LIÊN HỆ
0939 79 79 37-  0932 79 59 09
 
 
BẢNG GIÁ VỎ IPHONE
miễn phí khắc IMEI mỗi khi mua vỏ tại “HÙNG PHÁT”
 
MÃ VỎ IPHONE BÁN VỀ THAY ĐL
Vỏ iphone 5G ĐEN 160.000 +100.000
Vỏ iphone 5G TRẮNG 155.000 +100.000
Vỏ iphone 5G GOLD 160.000 +100.000
Vỏ iphone 5G HỒNG (tặng bộ phím) 180.000 +100.000
Vỏ iphone 5G ĐỎ 230.000 +100.000
Vỏ iphone 5 lên 7 ĐỎ 580.000 +100.000
Vỏ iphone 5 lên 7 GOLD 580.000 +100.000
Vỏ iphone 5 lên 7 ĐEN NHÁM 580.000 +100.000
Vỏ iphone 5S GRAY 160.000 +100.000
Vỏ iphone 5S TRẮNG 160.000 +100.000
Vỏ iphone 5S GOLD 160.000 +100.000
Vỏ iphone 5S HỒNG (tặng bộ phím) 180.000 +100.000
Vỏ iphone 5S ĐỎ (tặng bộ phím) 230.000 +100.000
Vỏ iphone 5S lên 7 ĐỎ 580.000 +100.000
Vỏ iphone 5S lên 7 GOLD 580.000 +100.000
Vỏ iphone 5S lên 7 ĐEN NHÁM 580.000 +100.000
Vỏ iphone 6G TRẮNG 280.000 +100.000
Vỏ iphone 6G GOLD 280.000 +100.000
Vỏ iphone 6G GRAY 280.000 +100.000
Vỏ iphone 6G HỒNG 280.000 +100.000
Vỏ iphone 6 lên 7 TRẮNG 440.000 +100.000
Vỏ iphone 6 lên 7 GOLD 440.000 +100.000
Vỏ iphone 6 lên 7 HỒNG 440.000 +100.000
Vỏ iphone 6 lên 7 ĐEN NHÁM 440.000 +100.000
Vỏ iphone 6 lên 7 ĐỎ 440.000 +100.000
Vỏ iphone 6 lên 7 XANH LÁ 600.000 +100.000
Vỏ iphone 6 lên 8 TRẮNG 650.000 +100.000
Vỏ iphone 6 lên 8 GOLD 650.000 +100.000
Vỏ iphone 6 lên 8 HỒNG 650.000 +100.000
Vỏ iphone 6 lên 8 ĐEN BÓNG 650.000 +100.000
Vỏ iphone 6 lên X TRẮNG 650.000 +100.000
Vỏ iphone 6 lên X  GOLD 650.000 +100.000
Vỏ iphone 6 lên X ĐỎ 650.000 +100.000
Vỏ iphone 6 lên X ĐEN BÓNG 650.000 +100.000
Vỏ iphone 6 Plus TRẮNG 305.000 +100.000
Vỏ iphone 6 Plus GOLD 305.000 +100.000
Vỏ iphone 6 Plus GRAY 305.000 +100.000
Vỏ iphone 6 Plus HỒNG 305.000 +100.000
Vỏ iphone 6 PLUS lên 7 TRẮNG 480.000 +100.000
Vỏ iphone 6 PLUS lên 7 GOLD 480.000 +100.000
Vỏ iphone 6 PLUS lên 7 HỒNG 480.000 +100.000
Vỏ iphone 6 PLUS lên 7 ĐEN NHÁM 480.000 +100.000
Vỏ iphone 6 PLUS lên 7 ĐỎ 480.000 +100.000
Vỏ iphone 6 PLUS lên 7 XANH LÁ 700.000 +100.000
Vỏ iphone 6 Plus lên 8 TRẮNG 700.000 +100.000
Vỏ iphone 6 Plus lên 8 GOLD 700.000 +100.000
Vỏ iphone 6 Plus lên 8 HỒNG 700.000 +100.000
Vỏ iphone 6 Plus lên 8 ĐEN BÓNG 700.000 +100.000
Vỏ iphone 6 Plus lên X TRẮNG 700.000 +100.000
Vỏ iphone 6 Plus lên X  GOLD 700.000 +100.000
Vỏ iphone 6 Plus lên X ĐỎ 700.000 +100.000
Vỏ iphone 6 Plus lên X ĐEN BÓNG 700.000 +100.000
Vỏ iphone 6S TRẮNG 300.000 +100.000
Vỏ iphone 6S GOLD 300.000 +100.000
Vỏ iphone 6S HỒNG 300.000 +100.000
Vỏ iphone 6S lên 7 TRẮNG 440.000 +100.000
Vỏ iphone 6S lên 7 GOLD 440.000 +100.000
Vỏ iphone 6S lên 7 HỒNG 440.000 +100.000
Vỏ iphone 6S lên 7 ĐEN NHÁM 440.000 +100.000
Vỏ iphone 6S lên 7 ĐỎ 440.000 +100.000
Vỏ iphone 6S lên 7 XANH LÁ 650.000 +100.000
Vỏ iphone 6S lên 8 TRẮNG 650.000 +100.000
Vỏ iphone 6S lên 8 GOLD 650.000 +100.000
Vỏ iphone 6S lên 8 HỒNG 650.000 +100.000
Vỏ iphone 6S lên 8 ĐEN BÓNG 650.000 +100.000
Vỏ iphone 6S lên X TRẮNG 650.000 +100.000
Vỏ iphone 6S lên X  GOLD 650.000 +100.000
Vỏ iphone 6S lên X ĐỎ 650.000 +100.000
Vỏ iphone 6S lên X ĐEN BÓNG 650.000 +100.000
Vỏ iphone 6S PlusTRẮNG 360.000 +100.000
Vỏ iphone 6S Plus GRAY 360.000 +100.000
Vỏ iphone 6S Plus GOLD 360.000 +100.000
Vỏ iphone 6S Plus HỒNG 360.000 +100.000
Vỏ iphone 6S PLUS lên 7 TRẮNG 480.000 +100.000
Vỏ iphone 6S PLUS lên 7 GOLD 480.000 +100.000
Vỏ iphone 6S PLUS lên 7 HỒNG 480.000 +100.000
Vỏ iphone 6S PLUS lên 7 ĐEN NHÁM 480.000 +100.000
Vỏ iphone 6S PLUS lên 7 ĐỎ 480.000 +100.000
Vỏ iphone 6S PLUS lên 7 XANH LÁ 700.000 +100.000
Vỏ iphone 6S Plus lên 8 TRẮNG 700.000 +100.000
Vỏ iphone 6S Plus lên 8 GOLD 700.000 +100.000
Vỏ iphone 6S Plus lên 8 HỒNG 700.000 +100.000
Vỏ iphone 6S Plus lên 8 ĐEN BÓNG 700.000 +100.000
Vỏ iphone 6S Plus lên X TRẮNG 700.000 +100.000
Vỏ iphone 6S Plus lên X  GOLD 700.000 +100.000
Vỏ iphone 6S Plus lên X ĐỎ 700.000 +100.000
Vỏ iphone 6S Plus lên X ĐEN BÓNG 700.000 +100.000
Vỏ Iphone 7 Trắng 490.000 +100.000
Vỏ Iphone 7 Gold 490.000 +100.000
Vỏ Iphone 7 Hồng 490.000 +100.000
Vỏ Iphone 7 Đen Nhám 490.000 +100.000
Vỏ Iphone 7 Đen Bóng CALLL +100.000
Vỏ iphone 7 lên 8 TRẮNG 700.000 +100.000
Vỏ iphone 7 lên 8 GOLD 700.000 +100.000
Vỏ iphone 7 lên 8 HỒNG 700.000 +100.000
Vỏ iphone 7 lên 8 ĐEN BÓNG 700.000 +100.000
Vỏ iphone 7 lên X TRẮNG 700.000 +100.000
Vỏ iphone 7 lên X  GOLD 700.000 +100.000
Vỏ iphone 7 lên X ĐỎ 700.000 +100.000
Vỏ iphone 7 LÊN X ĐEN BÓNG 700.000 +100.000
Vỏ Iphone 7 Plus Trắng 590.000 +100.000
Vỏ Iphone 7 Plus Gold 590.000 +100.000
Vỏ Iphone 7 Plus Hồng 590.000 +100.000
Vỏ Iphone 7 Plus Đen Nhám 590.000 +100.000
Vỏ Iphone 7 Plus Đen Bóng CALL +100.000
Vỏ iphone 7 lên 8 TRẮNG 750.000 +100.000
Vỏ iphone 7 lên 8 GOLD 750.000 +100.000
Vỏ iphone 7 lên 8 HỒNG 750.000 +100.000
Vỏ iphone 7 lên 8 ĐEN BÓNG 750.000 +100.000
Vỏ iphone 7 lên X TRẮNG 750.000 +100.000
Vỏ iphone 7 lên X  GOLD 750.000 +100.000
Vỏ iphone 7 lên X ĐỎ 750.000 +100.000
Vỏ iphone 7 X ĐEN BÓNG 750.000 +100.000
SỨ ZIN 40.000  
PHÍM 5 25.000  
 
HÙNG PHÁT
Địa Chỉ: 40 Trần Văn Khéo, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP CẦN THƠ
0939 79 79 37(Hiệp) -  0932 79 59 09 ( Hành)
Chuyên:
  1. ÉP KÍNH – KÍNH CẢM ỨNG – CUNG CẤP MÀN HÌNH CÁC DÒNG: APPLE – SONY – SAMSUNG - OPPO – LUMIA – LG – HTC –ASUS – ACER – SKY – LENOVO….
  2. CUNG CẤP BAO DA - ỐP LƯNG – KÍNH CƯỜNG LỰC – DÁN CẢM ỨNG – CAB XẠC – CÓC XẠC – TAI NGHE – THẺ NHỚ - USB  các dòng......( apple – sony – samsung - oppo – lumia – lg – htc –asus – acer – sky – lenovo….) ADD ZALO – SMS - CALL 0945 72 99 72 ( A HÙNG )
  3. CUNG CẤP MÁY ÉP KÍNH– PHỤ KIỆP ÉP KÍNH - MÁY ÉP CỔ CÁP MÀN HÌNH – MÁY KHẮC IMEI VỎ IPHONE ( đào tạo tay nghề miễn phí khi mua bất kỳ sản phẩm nào tại HÙNG PHÁT)
  4. CUNG CẤP VỎ IPHONE – SAMSUNG – OPPO – HTC….
  1. MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ:

TRUNG TÂM THAY ÉP MẶT KÍNH SMARTPHONE " HÙNG PHÁT"
Thaykinhlaylien.vn
ĐC: 40 Trần Văn Khéo , P.Cái Khế ,  Q.Ninh Kiều , tp Cần Thơ
Hotline: 0939 79 79 37 - 0932 79 59 09

 

BÌNH LUẬN

Thay kinh can tho

Hỗ trợ trực tuyến

Thaykinhlaylien.vn
Đ/C: 40 Trần Văn Khéo , P.Cái Khế ,  Q.Ninh Kiều , TP Cần Thơ
Hotline: 029 26 26 29 29 - 0932 79 59 09

Chi nhánh Long Xuyên 
Đ/C : 871 Hà Hoàng Hổ,Mỹ Xuyên, Tp.Long Xuyên
Hotline : 0967.67.67.48

Chi nhánh Rạch Giá 
Đ/C : Lô 4 - Số 11 Mai Thị Hồng Hạnh, P. Vĩnh Lợi, H. Rạch Giá, TP. Rạch Giá
Hotline : 0932.994.993
 

Sản phẩm bán chạy

Thay kinh can tho